Załóż Nest Konto i skorzystaj z Nest Lokaty Witaj

Nest Konto

Konto Nr 1 w rankingu
Bankier.pl 2017*

0zł

za prowadzenie rachunku płatniczego w Nest Banku

0zł

za wydanie i używanie karty debetowej

0zł

za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
w Polsce

0zł

za polecenia internetowego przelewu Elixir

0zł

za wpłaty gotówki we wpłatomatach Euronet w Polsce

Nest Lokata Witaj

Wysokie oprocentowanie
na dobry początek

  • 4% w skali roku
  • na 3 miesiące
  • lub na 6 miesięcy, jeśli zapewniasz wpłaty na swoje Nest Konto
  • Kwota lokaty: od 1 000 do 10 000 zł

W Nest Banku wierzymy, że uczciwe produkty finansowe zapewnią Tobie i Twoim bliskim spokój i poczucie bezpieczeństwa. Gwarantujemy bezpieczną bankowość dla tych, dla których rodzina jest zawsze na pierwszym miejscu.

W Nest Banku możesz na nas polegać niezależnie od okoliczności.

OFERTA DLA FIRM

Wspieramy polskie firmy,
pomagamy przedsiębiorcom w realizacji planów

BIZnest Konto
dla firm

Konto firmowe Nr 1
w rankingu Bankier.pl 2017*

0zł

za prowadzenie rachunku płatniczego

0zł

za wydanie i używanie karty debetowej

0zł

za polecenia internetowego przelewu krajowego Elixir, w tym do ZUS i US

0zł

za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce

0zł

za wpłaty gotówki we wpłatomatach Euronet w Polsce

BIZnest Kredyt
w Ratach

liczy się biznes, nie papiery

  • wystarczy PIT, KPIR lub wyciąg z konta
  • wstępna decyzja przez telefon nawet w 5 minut
  • ocena zdolności kredytowej m.in. na podstawie
    prognozy dochodu
  • mobilny doradca, który do Ciebie dojedzie

Nest Bank to zaufany partner

Nest Bank to bezpieczna bankowość dla tych, dla których rodzina jest zawsze na pierwszym miejscu. Oferuje swoim Klientom realne wsparcie w codziennym życiu. Przy tworzeniu oferty Nest Bank bazował nie tylko na doświadczeniach swoich pracowników, ale także na bezpośrednich rozmowach z Klientami.

Nest Bank rozumie potrzeby
przedsiębiorców

Nest Bank wspiera polskie firmy. Pomaga osobom przedsiębiorczym w realizacji ich marzeń o własnym biznesie, a dojrzałym firmom w rozwoju biznesu. W ofercie Nest Banku wszystkie produkty są proste, zrozumiałe i dopasowane do potrzeb Przedsiębiorców, gdyż w biznesie liczą się jasne zasady.

Na Nest Bank możesz liczyć zawsze

Zgodnie ze swoją filozofią Nest Bank jest bliski ludziom. Dba nie tylko o całodobowy dostęp do usług poprzez wygodną bankowość mobilną oraz internetową, ale także o  bezpośredni kontakt z Klientami. Dlatego udostępnia swoim Klientom kilkaset kameralnych, sprzyjających rozmowie placówek w całej Polsce.

Noty prawne

Nest Konto

Nest Konto jest rachunkiem płatniczym prowadzonym na rzecz konsumentów w złotych. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z Nest Kontem Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji. Nominalne roczne oprocentowanie środków na Nest Koncie jest zmienne i na dzień 01.03.2018 r. wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów Indywidualnych w Nest Banku, wydawania i obsługi kart płatniczych, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych, Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat oraz Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Nest Bank.

Nest Lokata Witaj

Nest Lokata Witaj („Lokata”) jest rachunkiem oszczędnościowej lokaty terminowej prowadzonym przez Nest Bank na rzecz konsumentów w złotych.Lokata jest dostępna dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Nest Konto prowadzonego w złotych, którzy założą Lokatę w terminie 30 dni od dnia otwarcia pierwszego Nest Konta. Promocją może być objęta tylko jedna lokata otwarta przez Klienta. Szczegółowe warunki promocji określa regulamin promocji „Nest Lokata Witaj”. Oprocentowanie 4,00% w skali roku dostępne jest dla „Nest Lokaty Witaj” na okres 3 lub 6 miesięcy, założonej w przedziale kwotowym od 1 000 złotych do 10 000 złotych, przy czym dla lokaty 6-miesięcznej stawka oprocentowania 4,00% jest dostępna z zastrzeżeniem spełnienia przez Posiadacza Rachunku warunków określonych szczegółowo w regulaminie promocji. W przypadku niespełnienia warunków promocji określonych dla 6-miesięcznej Lokaty, środki pieniężne zdeponowane na Lokacie będą oprocentowane według stawki 0,5% w skali roku. Zmieniona stawka oprocentowania będzie obowiązywała począwszy od czwartego miesiąca deponowania lokaty. W przypadku odnowienia lokaty obowiązywać będą stawki oprocentowania obowiązujące w dniu odnowienia dla standardowej Nest Lokaty – lokata odnowiona. Promocja trwa do jej odwołania przez Nest Bank.

BIZnest Konto dla firm

BIZnest Konto jest rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym na rzecz przedsiębiorców w złotych. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z BIZnest Kontem Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Kart. Nominalne roczne oprocentowanie środków na BIZnest Koncie jest zmienne i na dzień 01.03.2018 wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla przedsiębiorców w Nest Banku, wydawania i obsługi kart płatniczych, korzystania z wpłatomatów w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów biznesowych, Tabeli Oprocentowania dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Lokat oraz Tabeli Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Kart, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich.

BIZnest Kredyt w Ratach

Biznest Kredyt w Ratach jest kredytem oferowanym przez Nest Bank S.A. przedsiębiorcom na cele związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Decyzja kredytowa oraz warunki i wysokość kredytu uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej i profilu działalności gospodarczej Klienta. Wstępna decyzja kredytowa to wstępna ocena wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta wraz z kalkulacją oferty dokonaną w oparciu o dane przedstawione przez Klienta. Wstępna decyzja może ulec zmianie w trakcie całego procesu weryfikacji wniosku kredytowego. Szczegóły oferty, w tym tabela opłat i prowizji dostępne na www.nestbank.pl i w placówkach Nest Banku.

* Rankingi pochodzą z raportów: Najtańsze konta osobiste 2017 - Ranking roczny (w przypadku Nest Konta) oraz Najtańsze konta firmowe 2017 - Ranking roczny (w przypadku Biznest Konta), opublikowanych przez portal Bankier.pl w dn. 24.01.2018.